Westad is always looking for bright people who are ready for exciting new challenges. Below you can see our vacant positions.
The text below is in Norwegian language only – sorry for the inconvenience.

Westad Industri AS er en ledende leverandør av ventiler til den globale maritime industri, med betydelige leveranser også til norsk og internasjonal Olje- og Gassindustri. Westad ventiler brukes blant annet på tankskip som frakter flytende naturgass (LNG). Ekstremt lave service-temperaturer på -160°C stiller strenge krav til materialer, konstruksjon og produksjon, og våre kunder avhenger av Westads teknologisk avanserte produkter for trygg og effektiv produksjon og transport av olje og gass. Westad Industri AS er lokalisert på Geithus, 30 minutter fra Drammen, med hovedmarkeder i Asia og Europa. Bedriften har i dag litt over 100 medarbeidere, vil omsette for mer enn 350 MNOK i 2019, og har betydelige ambisjoner om videre vekst og utvikling. Westad ble etablert i 1895, og er i dag eiet av Klinger International, et internasjonalt industrikonsern med hovedkvarter i Østerrike.

Westad har levert sterke resultater de siste årene, fortsetter å oppleve høy aktivitet, og sikter mot å bedre en allerede sterk konkurranseposisjon. Vi søker:

HR-LEDER

Som HR leder på Westad vil du ha en strategisk og operativ rolle med helhetlig ansvar for HR og personalrelaterte oppgaver, systemer og prosesser i virksomheten. Du vil være en viktig rådgiver og støtte for ledergruppen, og utvikling av både ansatte og ledere i tråd med bedriftens strategi vil være sentralt. I det daglige vil du navigere i et hektisk produksjonsmiljø med høye krav til kvalitet og leveringspresisjon innenfor avanserte operasjoner som CNC- maskinering og automasjon, samt mekanisk montasje og krevende testing av ferdige ventiler.

Rette vedkommende vil få stor frihet til å ta de riktige og nødvendige grepene for å forme HR rollen iht selskapets strategi, og vil således få bryne seg på de fleste dimensjonene innenfor HR- og lederrollen. Systematisk forbedringsarbeid og viderutvikling av bedriftens HR systemer og prosesser vil være en viktig del av rollen. Kunnskap og nysgjerrighet om relevante trender omkring hvilke muligheter en stadig økende grad av digitalisering og automasjon kan bety for industrien er en fordel.

Westad jobber tett med internasjonale samarbeidspartnere på eier-, leverandør- og kundesiden, og du kommer til en stolt produksjonsbedrift som er er meget godt anerkjent i et globalt marked for sine produkter og merkevare, og som har en viktig rolle som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Arbeidsoppgaver
• Koordinere, drive og videreutvikle selskapets HR prosesser, systemer og rutiner, kvalitetssikre samsvar opp imot ulike sertifiseringer (ISO) og relevante krav
• Være en rådgiver og aktiv støtte for ledere med personalansvar for å bidra til en konsekvent og konstruktiv personaloppfølging
• Videreutvikle en kompetansematrise og etablere en struktur der alle har en personlig utviklingsplan, primært koblet opp mot bedriftens strategi
• Implementere og følge opp en aktiv lønnspolitikk på Westad, koordinere lønnsoppgjør, delta i forhandlinger
• Støtte organisasjonen i lønns-, utviklings- og medarbeidersamtaler
• Sette retning for lederutvikling
• Styre etterfølgerkabal i kombinasjon med karriereplanlegging i organisasjonen
• Synligjøre Westad lokalt, mot skoler og utvalgte industrisegmenter
• Videreutvikle bedriftens lærlingordning
• Etablere kontakt mot høyskoler for samarbeid rundt bachelor-/master oppgaver
• Ivareta løpende HR og personaladministrative oppgaver og ha systemansvar for HR-relaterte systemer
• Oppfølging av sykefravær; utvikle og standardisere rammeverket for oppfølging av syke og dialog med NAV
• Bidra til gjennomføring av medarbeiderundersøkelser når det initieres av ledelsen
• Støtte ledelsen i rekrutteringsprosesser av faste og midlertidige medarbeidere, samt av vikarer

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper
• Minimum 5 års erfaring fra HR og HR administrasjon
• Minimum Bachelorgrad i HR / Økonomi / Ledelse / andre relevante fag
• Erfaring/kjennskap til avtaleverk innenfor HR området
• Erfaring med utviklingsorientert HR arbeid og administrativt personalarbeid
• God innsikt i relevant lovgivning
• God systemsforståelse og fremstillingsevne
• Erfaring med å jobbe konstruktivt med med fagforeninger
• Imøtekommende og serviceinnstilt
• Gode kommunikasjonsevner
• Gode samarbeidsevner
• Selvstendig og strukturert
• Initiativrik med sterk gjennomføringsevne
• Pedagogisk ambassadør for endring
• Språk: Norsk/engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby
• Store påvirknings- og utviklingsmuligheter i stillingen
• Liten, tett og velfungerende organisasjon
• Fleksibilitet i stillingen
• Stort spenn i oppgaver
• Mulighet til å få dyp innsikt i eksportrettet del av næringslivet, som er inne i en dynamisk og spennende tid
• Spennende selskap i vekst
• Gode muligheter for å bidra i spennende utviklingsprosjekter

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Jørn-Inge Throndsen, Adm. Dir. på mail jth@westad.com eller mobil 90 68 53 36
Vi intervjuer fortløpende.

PROSJEKTLEDER

På grunn av økende ordremengde trenger vi en prosjektleder til på laget. Du er en nøyaktig og systematisk person som liker å ha mange baller i luften samtidig. Hos oss kan du gjøre karriere i et spennende internasjonalt selskap.

Arbeidsoppgaver
• Oppfølging av kundeordre fra bestilling til levering, både internt og ut mot kunde
• Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon ihht. kontraktspesifikasjon
• Koordinering av prosjektaktiviteter som leder til leveranse
• Ansvarlig for kundebesøk/FAT
• Andre prosjektoppgaver, f.eks. forbedringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper
• Teknisk/økonomisk utdannelse på Bachelor- eller Masternivå
• Erfaring fra tilsvarende oppgaver i maritim / olje-& gassrelatert bransje er en fordel
• Gode kommersielle egenskaper og gjennomføringsevne
• Serviceinnstilling og samarbeidsvilje
• Sterk på kommunikasjon der et krav er flytende engelsk, både muntlig og skriftlig
• Nøyaktig, proaktiv og resultatorientert

Vi kan tilby
• Et spennende internasjonalt selskap
• Arbeide med spennende og moderne produkter som er en del av større løsninger
• Mulighet til å påvirke egen utvikling og karrieremuligheter
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
• Stor mulighet for selvstendighet og fleksibilitet
• Konkurransedyktige betingelser

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Nina Iversen på mail niv@westad.com eller mobil 99 41 12 70 snarest.
Vi intervjuer fortløpende.

CNC-OPERATØR OG PRODUKSJONSMEDARBEIDERE

På grunn av økende ordremengde og at medarbeidere velger å gå av med pensjon, har vi behov for å styrke bemanningen i vår produksjonsavdeling.

Arbeidsoppgaver
• Operatør for CNC-styrte maskiner
• Montasje og testing
• Arbeidet utføres normalt på 2 skift

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper
• Erfaring som CNC-operatør
• Fagbrev eller annen relevant praksis
• Liker nye utfordringer
• Pliktoppfyllende og engasjert

Vi kan tilby
• Et spennende internasjonalt selskap, med moderne maskinpark
• Arbeide med spennende og moderne produkter som er del av større løsninger
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige betingelser

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Arild Moe, på telefon 32 78 95 49 eller 95 41 02 02
Erik Tandberg, på telefon 32 78 95 34 eller 98 81 89 50

Søknad med CV sendes så raskt som mulig da vi vil intervjue fortløpende til: amo@westad.com