Westad is always looking for bright people who are ready for exciting new challenges. Below you can see our vacant positions.

 

Vacant positions:

INNKJØPSLEDER/PROCUREMENT LEAD

I denne rollen er du med i ledelsen av bedriftens operasjonelle aktiviteter og rapporterer til Director of Operations. Som innkjøpsleder vil du jobbe i et selskap med internasjonale samarbeidspartnere både på eier- og kundesiden. Du vil navigere i et hektisk produksjonsmiljø med høye krav til kvalitet innenfor avanserte operasjoner som CNC maskinering og automasjon, samt mekanisk montasje og krevende testing av ferdige ventiler.

Rette vedkommende vil få stor frihet til å ta de riktige og nødvendige grepene på innkjøpsavdelingen, og vil også få bryne seg på de fleste dimensjonene innenfor operasjonelle utfordringer forbundet med å ha et verdensomspennende leverandørnettverk som strekker seg fra Norge og Europa, via India til Kina, Taiwan og Korea. Innkjøpsleder vil ha en viktig rolle i samspillet med øvrig organisasjon for å optimalisere innkjøpsaktiveter for å styrke bedriftens konkurranseposisjon og evne til å levere på avtalte kundeforpliktelser. Systematisk forbedringsarbeid gjennom optimalisering og effektivisering av prosesser og systemer vil være sentralt. Kunnskap om ERP systemer og nysgjerrighet omkring hvilke muligheter en stadig økende grad av digitalisering og bruk av avanserte systemer kan bety for industrien er en fordel.Du vil komme til en stolt produksjonsbedrift som er meget godt anerkjent i et internasjonalt marked for sine produkter og merkevare, samt har en viktig rolle som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Stillingens mandat:

 • Rapportere til Director of Operations og dag-til-dag ledelse og ansvar for innkjøpsavdelingen
 • Jobbe tett med øvrig organisasjon for å forstå bedriftens krav og behov til enhver tid fra innkjøpsavdelingen
 • Profesjonalisere innkjøpsavdelingen; styrke og utvikle bedriftens innkjøpsorganisasjon
 • Styrke Westad’s sourcing strategi og tilnærming; evaluere bedriftens innkjøp, analysere alternativer, utvikle leverandører/partnere, «make or buy», totalkost vs enhetskost, forsvare og forbedre Westad’s Terms & Conditions
 • Lede dag-til-dag innkjøpsaktiviteter; samarbeide med planlegging og produksjon for å optimalisere innkjøp og sikre bedriftens evne til å levere ihht kundeforpliktelser
 • Styrke ERP og systemstøtte for økt presisjon; utvikle måter systemstøtte kan nyttegjøres for oppfølging av innkjøp og visualisering av front-end data fra ERP systemet
 • Lede og koordinere ressurser, forbedringsprosjekter og aktiviteter på innkjøpsavdelingen

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for innkjøp til rett tid, kvalitet og betingelser for å støtte opp om bedriftens leveringsevne
 • Planlegge og organisere innkjøpsaktiviteter, plassere ordre, og følge opp bestillinger
 • Identifisere utfordringer med leverandører eller innkjøpsordre og ta initiativ til korrektive tiltak og expediting
 • Forhandle direkte med leverandører om leveringsevne, kvalitet og betingelser
 • Opprettholde og utvikle profesjonelle relasjoner med leverandører
 • Støtte øvrig organisasjon med relevant informasjon om status leveranser, ledetider og betingelser
 • Jobbe godt i bedriftens ERP system og sørge for at aktiviteter reflekteres i systemet; jobbe med grunndata i ERP systemet
 • Koordinere og utvikle ressursene i avdelingen, sette tydelige mål og gjennomføre prosjekter

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og erfaren leder som er vant til å lede et team i et teknisk produksjonsmiljø
 • Resultatorientert og flink til å samarbeide på tvers av organisasjonen
 • Kommersiell med en løsningsorientert tilnærming
 • Profesjonell i tilnærming med evne til å påvirke og bygge gode relasjoner til relevante aktører
 • Tydelig kommunikasjon både internt og eksternt
 • Sterke forhandlingsevner
 • Evne til å jobbe effektivt i en hektisk arbeidsmiljø
 • Evne til å vise proaktivitet/initiativ og besluttsomhet
 • Forstå raskt komplekse spørsmål, og å foreta rasjonelle vurderinger
 • Analytisk, systematisk og strukturert tilnærming
 • Er en forkjemper for endringer og nye tilnærminger
 • Praktisk anlagt

Erfaring:

 • 5-10 års erfaring en liknende innkjøpsorientert rolle i en produksjonsbedrift med internasjonale leverandører og kunder
 • Har ledererfaring
 • Kan vise til konkrete resultater i arbeid med internasjonale leverandører
 • Erfaring med ISO krav, NORSOK krav og/eller krav fra marine klasseselskaper
 • God forståelse av ERP systemer, og ha interesse og disiplin for grunndata i ERP-systemet
 • Kan gi eksempler på positive erfaringer fra tverrfunksjonelt arbeid
 • Vant til å reise

Utdanning:

 • MSc/BSc i økonomiske fag eller ingeniørfaglig retning fra anerkjent studiested

Språk:

 • Meget sterk i Norsk/Engelsk muntlig og skriftlig

Søknadsfrist: Snarest

Kontakt Thomas Grøterud på 907 77 730 eller tgr@westad.com