Career Opportunities

Westad is always looking for bright people who are ready for exciting new challenges. Below you can see our vacant positions.

 

Vacant positions (text in norwegian):

 

Teknisk Sjef (Technical Director)

I denne rollen er du med i bedriftens lederteam og rapporter til administrerende direktør. Som Teknisk Sjef vil du lede et team av ingeniører under gjennomføringen av en rekke prosjekter, og samtidig jobbe tett med internasjonale samarbeidspartnere på eier-, leverandør- og kundesiden. Du vil navigere i et hektisk produksjonsmiljø med høye krav til kvalitet innenfor avanserte operasjoner som CNC maskinering og automasjon, samt mekanisk montasje og krevende testing av ferdige ventiler.

Rette vedkommende vil få stor frihet til å ta de riktige og nødvendige grepene, og vil således få bryne seg på de fleste dimensjonene innenfor lederrollen. Systematisk forbedringsarbeid gjennom optimalisering og effektivisering av produkter, prosesser og systemer vil være sentralt. Kunnskap om avansert materialteknologi og nysgjerrighet omkring hvilke muligheter en stadig økende grad av digitalisering kan bety for industrien er en fordel. Du vil overta for nåværende teknisk sjef som går av med pensjon, og kommer til en stolt produksjonsbedrift som er er meget godt anerkjent i et globalt markede for sine produkter og merkevare, samt har en viktig rolle som hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet.

Stillingens mandat:

Rapportere til administrerende direktør og delta i ledergruppe

Bidra til å sikre og utvikle bedriftens og teknisk avdelingens kjernekompetanse (hva skal vi drive med og ikke)

Sikre solid/robust design for å ivareta og forbedre selskapets markedsposisjon

Sikre utvikling og produktforbedringer (R&D)

Lede og koordinere ressurser, prosjekter og aktiviteter på teknisk avdeling

Sørge for teknisk støtte til kvalitetsfunksjonen og andre avdelinger inklusive produksjon og service

 

Arbeidsoppgaver:

Forbedre og optimalisere produkter

Være en pådriver for kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer (Operational Excellence/Lean Manufacturing) gjennom å identifisere, strukturere og prioritere forbedringsprosjekter

Utarbeide beslutningsunderlag (business case) for prosjekter og presentere de for ledergruppen

Koordinere med andre avdelinger for å sikre fremdrift på prosjekter og i produksjonen 

Følge med på relevante teknologiske trender, markedstrender, produksjonsmetoder, og ressursbehov og for å best mulig identifisere muligheter og planlegge prosjekter 

Koordinere og utvikle ressursene i avdelingen, sette tydelige mål og gjennomføre prosjekter

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper:

Sterk forståelse for industriell økonomi, ingeniørfaget, utvikling og produksjon

Tydelig og erfaren leder som er vant til å  lede et team med ingeniører i et teknisk produksjonsmiljø

Resultatorientert og flink til å samarbeide på tvers av organisasjonen

Trygg og tydelig i sin kommunikasjon både internt og eksternt

God på problemløsning, feilsøking og utvikling av effektive løsninger

Forstår raskt komplekse spørsmål, og foretar rasjonelle vurderinger

Metodisk og systematisk i tilnærming

Er innovativ og en forkjemper for endringer og nye tilnærminger

Praktisk anlagt ("ikke redd for å få olje på fingrene")

Erfaring:

8-10 års erfaring i en lederrolle fra en produksjonsbedrift med internasjonale kunder 

Har jobbet med ISO krav, NORSOK krav og/eller krav fra marine klasseselskaper 

Referanser fra vellykkede tekniske utviklingsprosjekter, spesielt innen olje og gass eller marine

Materialkompetanse, samt erfaring med produksjon/design av ventiler/pumper eller lignende mekaniske komponenter, vil legges vekt på

Utdannelse:

MSc / Sivilingeniør Mechanical Engineering / Maskin fra anerkjent studiested

 

Kontakt:

Jørn-Inge Throndsen, Adm. Dir.

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf: 32 78 95 01 / 906 85 336